Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Георги Димитров говори на VІ конгрес на Коминтерна за ”Положението на Балканите и задачите на комунистическите партии”.
 
Created:
25.06.1928
 
Spatial:
Москва, Русия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160158
 
IsFormatOf:
Г І 206/28
 
Subject:
политик; комунистическо движение; конгрес; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov