Citation link:
  • Професионалните идеали на нашите учащи се момичета : (26 таблици, 18 диаграми) /Цв. Петков, преподавател Врач. уч. инст.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора