Current View
Citation link:
Title:
Авторство и канон в българската книжнина (1878-1944) : Жените авторки Автореферат / Валентина Милчова Миткова ; Науч. ръководител Красимира Даскалова.
 
Creator:
Миткова, Валентина Милчова; Даскалова, Красимира Петрова науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 "Обществени комуникации и информ. науки (Книгознание, библиотекознание, библиогр. - История на книгата) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, науч. информация и култ. политика" 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Жени - в художествената литература.; Книгознание история България.; Писатели, български
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Миткова, Валентина Милчова
 
245:
Авторство и канон в българската книжнина (1878-1944) :| Жените авторки| Автореферат /| Валентина Милчова Миткова ; Науч. ръководител Красимира Даскалова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 513 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
34 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5 "Обществени комуникации и информ. науки (Книгознание, библиотекознание, библиогр. - История на книгата)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, науч. информация и култ. политика"| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Жени - в художествената литература.| Книгознание| история| България.| Писатели, български
 
700:
Даскалова, Красимира Петрова| науч. ръководител