Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика : Т. 105. / Ред. кол. Томислав Дяков и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de formation d'educateurs et d'instituteurs
 
Creator:
Дяков, Томислав Василев ред.; Алтъков, Стефан Кирилов ред.; Русинова, Елена Първанова ред.; Борисова, Татяна ред.; Караджова, Катерина Каролова ред.; Джунова, Таня ред.
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Пълното име на Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Предучилищно възпитание България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика :| Т. 105. /| Ред. кол. Томислав Дяков и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de formation d'educateurs et d'instituteurs
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2,79 MB)
 
260:
2013.
 
300:
200 с.
 
500:
Пълното име на Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Предучилищно възпитание| България.
 
700:
Дяков, Томислав Василев| ред.| Алтъков, Стефан Кирилов| ред.| Русинова, Елена Първанова| ред.| Борисова, Татяна| ред.| Караджова, Катерина Каролова| ред.| Джунова, Таня| ред.