Citation link:
Abstract:
Балканска война (1912-1913). ”Заставата” на ЖП линия до шосето за с. Фердинандово с д-р Павел Недков начело като мл. подофицер.
 
Created:
1913
 
Spatial:
с. Фердинандово, област Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Балканска война
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13515185290034
 
Subject:
1910; Балкански войни; железница; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars