Citation link:
 • [Разяснениѥ на картинѫтѫ: Крумъ побѣждава Никыфора въ ѥдинъ долъ южно отъ Шуменъ, презъ нощътѫ на 15 Юлия 811 г. п. Х.]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • [Текст]
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]