Current View
Citation link:
Title:
Спонтанни деформации на емулсионни капки, претърпяващи фазов преход : Автореферат / Диана Пейчова Чолакова ; Науч. ръководител Николай Д. Денков.
 
Creator:
Чолакова, Диана Пейчова; Денков, Николай Денков науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертация представена за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.2. Хим. науки (Физикохимия - Макрокинетика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по инж. химия и фармацевтично инженерство 2020; Библиогр. с. 36-39; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Емулсии свойства.; Повърхностно-активни вещества.
 
*** *** ***
 
001:
001167253
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Чолакова, Диана Пейчова
 
245:
Спонтанни деформации на емулсионни капки, претърпяващи фазов преход :| Автореферат /| Диана Пейчова Чолакова ; Науч. ръководител Николай Д. Денков.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.206 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
39 с. :| с цв. ил., табл., диагр. ;| 30 см в папка.
 
502:
Автореферат на дисертация| представена за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.2. Хим. науки (Физикохимия - Макрокинетика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. по инж. химия и фармацевтично инженерство| 2020
 
504:
Библиогр. с. 36-39
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Емулсии| свойства.| Повърхностно-активни вещества.
 
700:
Денков, Николай Денков| науч. ръководител