• Размирни години : [Стихове] /Ник. Вас. Ракитин.
    • Заглавна страница с посвещение