• 25-годишния юбилей на Иван Вазов /Радул Канели.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев