Citation link:
 • Смьртьта на княза Потемкина, която ся случила на 1812, когато френцитѣ нападнахѫ на Русія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац]
   • [Оригинална корица]
   • [Гръб на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Смьртьта на княза Потемкина
   • Дѣйствіе първо
    • Явленіе първо
     • [с.3]
    • Явленіе второ
     • [с.] 4
     • [с.] 5
    • Явленіе трето
     • [с.] 6
    • Явленіе четвырто
     • [с.] 7
     • [с.] 8
    • Явленіе пето
     • [с.] 9
    • Явленіе шесто
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
    • Явленіе седмо
     • [с.] 15
   • Дѣйствіе второ
    • Явленіе първо
     • [с.] 16
    • Явленіе второ
     • [с.] 17
    • Явленіе трето
    • Явленіе четвырто
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
    • Явленіе пето
     • [с.] 24
    • Явленіе шесто
     • [с.] 25
    • Явленіе седмо
    • Явленіе осмо
    • Явленіе девето
     • [с.] 26
    • Явленіе десято
    • Явленіе единадесято
     • [с.] 27
     • [с.] 28
    • Явленіе дванадесято
     • [с.] 29
   • Дѣйствіе трето
    • Явленіе първо и послѣдне
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Празна страница]
   • [Празна страница]
   • [Заден форзац]
   • [Задна корица]