Abstract:
Учителка от Харманли с модерно градско облекло.
 
Creator:
Карастоянов, Д. А.
 
Created:
29.08.1900
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081035
 
IsFormatOf:
ДА Хасково; ф. 714К; оп. 1; а.е.62; л.4.
 
Subject:
учител; костюм; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups