Current View
Citation link:
Title:
Трансформация на градското пространство в постсоциалистическите градове, на примера на София, Букурещ и Братислава : Автореферат / Калоян Петров Цветков ; Науч. ръководител Георги Костадинов Бърдаров.
 
Creator:
Цветков, Калоян Петров; Бърдаров, Георги Костадинов науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Coverage:
София.; Букурещ.; Братислава [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.4 - "Науки за Земята" (Икон. и социална география) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Социално-икон. география" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Социална география Централна Европа.; Градове Централна Европа.
 
*** *** ***
 
001:
001157465
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цветков, Калоян Петров
 
245:
Трансформация на градското пространство в постсоциалистическите градове, на примера на София, Букурещ и Братислава :| Автореферат /| Калоян Петров Цветков ; Науч. ръководител Георги Костадинов Бърдаров.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.149 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
55 с. :| с к. табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 4.4 - "Науки за Земята" (Икон. и социална география)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Социално-икон. география"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Социална география| Централна Европа.| Градове| Централна Европа.
 
651:
София.| Букурещ.| Братислава
 
700:
Бърдаров, Георги Костадинов| науч. ръководител