Current View
Title:
Организационна култура и превенция на здравето и безопасността в работна среда : Автореферат / Мартина Валериева Трушева-Найденова ; Науч. ръководител Снежана Илиева.; Organizational culture and health and safety prevention in the workplace Martina Valerieva Troucheva - Naydenova
 
Creator:
Трушева-Найденова, Мартина Валериева; Truseva-Najdenova, Martina Valerieva; Илиева, Снежана Евлогиева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец.: "Организационна психология", проф. направление: Психология, шифър 3.2. СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, трудова и пед. психология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Охрана на труда.; Хигиена на труда.; Организационна култура.; Организационно поведение.
 
*** *** ***
 
001:
001142727
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Трушева-Найденова, Мартина Валериева
 
245:
Организационна култура и превенция на здравето и безопасността в работна среда :| Автореферат /| Мартина Валериева Трушева-Найденова ; Науч. ръководител Снежана Илиева.
 
246:
Organizational culture and health and safety prevention in the workplace| Martina Valerieva Troucheva - Naydenova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 875.4 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
44 с. :| с табл., диагр., сх. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец.: "Организационна психология", проф. направление: Психология, шифър 3.2.| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, трудова и пед. психология"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Охрана на труда.| Хигиена на труда.| Организационна култура.| Организационно поведение.
 
700:
Truseva-Najdenova, Martina Valerieva| Илиева, Снежана Евлогиева| науч. ръководител