Abstract:
Димо Кьорчев (1884–1928). Български публицист, литературен критик, редактор, издател, юрист. Един от най-видните дейци на Народнолибералната партия, избиран за народен представител. Земетресението в Търново, Димо Кьорчев (военен) при свои близки, Велико Търново, 1913 г.
 
Created:
1913 г.
 
Spatial:
гр. Велико Търново, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Димо Кьорчев
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950549
 
IsFormatOf:
Сн. 531/81
 
Subject:
юрист; политик; писател; земетресение; армейски офицер; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld