• Книгата велика сила : Книга, читател, библиотека
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Увод
   • 1. Социалистическата култура-огромна активна сила за изграждане на социалистическото общество
    • [c. 3]
    • [c.] 4
    • [c.] 5
    • [c.] 6
    • [c.] 7
   • 2. Девети септември-начало на културната революция у нас
    • [c.] 8
    • [c.] 9
    • [c.] 10
    • [c.] 11
   • 3. Учението-основен двигател на културната революция
    • [c.] 12
    • [c.] 13
   • 4. Пътища за усвояване на знанията, науката и културните постижения
    • [c.] 14
    • [c.] 15
    • [c.] 16
    • [c.] 17
    • [c.] 18
    • [c.] 19
  • Книга
   • 1. Значение на книгата и ролята и при училищното и извънучилищното образование и самообразование
    • [c.] 20
    • [c.] 21
    • [c.] 22
   • 2. Книгата в живота на Максим Горки
    • [c.] 23
    • [c.] 24
    • [c.] 25
    • [c.] 26
    • [c.] 27
    • [c.] 28
   • 3. Книгата учител и възпитател
    • [c.] 29
    • [c.] 30
    • [c.] 31
    • [c.] 32
    • [c.] 33
    • [c.] 34
    • [c.] 35
    • [c.] 36
    • [c.] 37
    • [c.] 38
    • [c.] 39
    • [c.] 40
    • [c.] 41
    • [c.] 42
   • 4. Книгата-вдъхновител в борбата за правда и свобода
    • [c.] 43
    • [c.] 44
    • [c.] 45
    • [c.] 46
    • [c.] 47
    • [c.] 48
    • [c.] 49
    • [c.] 50
    • [c.] 51
    • [c.] 52
    • [c.] 53
    • [c.] 54
    • [c.] 55
    • [c.] 56
   • 5. Книгата-помощник на трудещите се в производството, строителството и транспорта
    • [c.] 57
    • [c.] 58
    • [c.] 59
    • [c.] 60
    • [c.] 61
    • [c.] 62
    • [c.] 63
    • [c.] 64
    • [c.] 65
    • [c.] 66
    • [c.] 67
    • [c.] 68
    • [c.] 69
    • [c.] 70
    • [c.] 71
    • [c.] 72
    • [c.] 73
    • [c.] 74
    • [c.] 75
   • 6. Примерът на големите
    • [c.] 76
    • [c.] 77
    • [c.] 78
    • [c.] 79
    • [c.] 80
    • [c.] 81
    • [c.] 82
    • [c.] 83
    • [c.] 84
    • [c.] 85
    • [c.] 86
  • Читател
   • 1. Психология на четенето
    • а. Отрицателно отношение към четенето
     • [c.] 87
     • [c.] 88
    • б. Развитие на читателските интереси
     • [c.] 89
    • в. Фактори, които определят читателските интереси
     • [c.] 90
     • [c.] 91
     • [c.] 92
   • 2. Библиопсихология
    • [c.] 93
    • [c.] 94
    • [c.] 95
    • [c.] 96
    • [c.] 97
   • 3. Методи за изучаване на читателя
    • [c.] 98
    • [c.] 99
    • [c.] 100
   • 4. Култура на четенето
    • [c.] 101
    • [c.] 102
    • [c.] 103
    • [c.] 104
    • а. Библиографията-регистрационна
     • [c.] 105
    • б. Организиране на четенето. Работа над книгата
     • [c.] 106
     • [c.] 107
     • [c.] 108
     • [c.] 109
    • в. Примерът на В. И. Ленин
     • [c.] 110
     • [c.] 111
    • г. Културно отнасяне към книгата
     • [c.] 112
    • д. Хигиена на четенето
     • [c.] 113
   • 5. Художествената литература като четиво
    • [c.] 114
    • [c.] 115
    • [c.] 116
    • [c.] 117
    • [c.] 118
    • [c.] 119
    • [c.] 120
    • [c.] 121
  • Библиотека
   • 1. Определение, задачи и характер на библиотеката
    • а. Библиотеки-книгохранилища
     • [c.] 122
     • [c.] 123
    • б. Обществени библиотеки в служба на капиталистическата класа
     • [c.] 124
     • [c.] 125
    • в. Библиотеки на трудещите се, на народа-на социалистическото общество
     • [c.] 126
   • 2. Ленин и библиотеките
    • [c.] 127
    • [c.] 128
    • [c.] 129
    • [c.] 130
    • [c.] 131
    • [c.] 132
   • 3. Ленин чертае пътя на съветските библиотеки
    • [c.] 133
    • [c.] 134
    • [c.] 135
   • 4. Поглед върху библиотечното дело в България
    • [c.] 136
    • 1. Народни библиотеки
     • [c.] 137
    • 2. Специални библиотеки
     • [c.] 138
    • 3. Читалищни библиотеки
     • [c.] 139
    • 4. Профсъюзни (фабрично-заводски) библиотеки
     • [c.] 140
    • 5. Училищно библиотеки
     • [c.] 141
    • 6. Детски библиотеки
    • 7. Други библиотеки
     • [c.] 142
   • [5] Подготовка на библиотечни кадри
    • [c.] 143
    • [c.] 144
    • [c.] 145
    • [c.] 146
  • Съдържание
   • [c. 147]
   • [c. 148]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]