• В мълчанието на нощта : Мозайки /Ив. Ст. Андрейчин.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев