Citation link:
 • СлՃженїе еврейско и все ѕлотвореніе нихнѡ со показанїе от с҃щеннѡ и б҃жественнѡ писанїе ветхѡ и новое[...]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Постттитул]
  • Ѿ колкՃ книги що имаме що кажՃватъ ради СлՃженїето... [Предговор на преводача]
   • [с. I]
   • [с. IІ]
   • [с. ІІІ]
   • [с. ІV]
   • [с. V]
  • Предислѻвїе [от ”Меншїи ѹбъ монасѣхъ Неофѷтъ”]
   • [с. VI]
   • [с. VІІ]
   • [с. VІІІ]
   • [с. ІX]
   • [с. X]
   • [с. XI]
  • Глава перваѧ. Тайна криена нынѣ же ѿкрїена ради евреите заради крофта що ѧ земՃватъ ѿ хр҃стїаныте и заради мѵ̈росՃенѣто що се намажՃватъ со неѧ, сиречъ: со кров-та, со показанїе ѿ С҃щеннѡ писанїе
   • [с. a҃v]
   • [с. в҃r]
   • [с. в҃v]
   • [с.] г҃r
   • [с. г҃v]
   • [с.] д҃r
   • [с. д҃v]
   • [с.] е҃r
   • [с. е҃v]
   • [с.] ѕ҃r
   • [с. ѕ҃v]
   • [с.] з҃r
   • [с. з҃v]
   • [с. и҃r]
   • [с. и҃v]
   • [с.] ѳ҃r
   • [с. ѳ҃v]
   • [с. і҃r]
   • [с. і҃v]
   • [с.] аі҃r
   • [с. аі҃v]
   • [с.] ві҃r
   • [с. ві҃v]
   • [с.] гі҃r
   • [с. гі҃v]
   • [с. ді҃r]
   • [с. ді҃v]
   • [с. еі҃r]
   • [с. еі҃v]
   • [с.] ѕі҃r
   • [с. ѕі҃v]
   • [с.] зі҃r
   • [с. зі҃v]
   • [с.] иі҃r
   • [с. иі҃v]
   • [с.] ѳі҃r
   • [с. ѳі҃v]
   • [с.] к҃r
   • [с. к҃v]
   • [с.] ка҃r
   • [с. ка҃v]
   • [с.] кв҃r
   • [с. кв҃v]
   • [с.] кг҃r
   • [с. кг҃v]
   • [с.] кд҃r
   • [с. кд҃v]
   • [с.] ке҃r
   • [с. ке҃v]
   • [с.] кѕ҃r
   • [с. кѕ҃v]
   • [с.] кз҃r
   • [с. кз҃v]
   • [с.] ки҃r
   • [с. ки҃v]
   • [с.] кѳ҃r
   • [с. кѳ҃v]
  • Глава втѻраіа
   • [с. л҃r]
   • [с. л҃v]
   • [с.] ла҃r
   • [с. ла҃v]
   • [с.] лв҃r
   • [с. лв҃v]
   • [с.] лг҃r
   • [с. лг҃v]
   • [с.] лд҃r
   • [с. лд҃v]
   • [с.] ле҃r
   • [с. ле҃v]
   • [с.] лѕ҃r
   • [с. лѕ҃v]
   • [с.] лз҃r
   • [с. лз҃v]
   • [с.] ли҃r
   • [с. ли҃v]
   • [с.] лѳ҃r
   • [с. лѳ҃v]
   • [с.] лі҃r
   • [с. лі҃v]
   • [с.] ма҃r
   • [с. ма҃v]
   • [с.] мв҃r
   • [с. мв҃v]
   • [с.] мг҃r
   • [с. мг҃v]
   • [с.] мд҃r
   • [с. мд҃v]
   • [с.] ме҃r
   • [с. ме҃v]
   • [с.] мѕ҃r
   • [с. мѕ҃v]
   • [с.] мз҃r
   • [с. мз҃v]
   • [с.] ми҃r
   • [с. ми҃v]
   • [с.] мѳ҃r
   • [с. мѳ҃v]
   • [с.] н҃r
   • [с. н҃v]
   • [с.] на҃r
   • [с. на҃v]
   • [с.] нв҃r
   • [с. нв҃v]
   • [с.] нг҃r
  • Глава третаіа. Заради еретицыте, и православныте
   • [с. нг҃v]
   • [с.] нд҃r
   • [с. нд҃v]
  • [Липсват страници]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]