Citation link:
 • Житіе на свѧтагѡ и славнагѡ великомՃченика Димитрїа Мѵроточца, и свѧтагѡ славнагѡ великомՃченика и побѣдоносца и ч/о/удотворца Геѡргіа, и свѧтагѡ великомՃченика Ѳеодѡра Тѵрѡна, и свѧтагѡ великомՃченика Еѵстаѳіа.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Мѣсеца октоврїа въ 26 день, страданїе С҃тагѡ Славнагѡ Великом҃чника Хр҃това Димитріа
   • [с.3]
   • [с.]4
   • [с.]5
   • [с.]6
   • [с.]7
   • [с.]8
   • [с.]9
   • [с.]10
   • [с.]11
   • [с.]12
   • [с.]13
   • [с.]14
  • Месеца Апрїллїа въ 23 день, Страданїе С҃тагѡ Славнагѡ ВеликомՃченика побѣдоносца и чՃдотворца Геѡргїа
   • [с.15]
   • [с.]16
   • [с.]17
   • [с.]18
   • [с.]19
   • [с.]20
   • [с.]21
   • [с.]22
   • [с.]23
   • [с.]24
   • [с.]25
   • [с.]26
   • [с.]27
   • [с.]28
  • Месеца феѵрՃарїа въ 17 день, Страданїе Свѧтагѡ ВеликомՃченика Ѳеодѡра Тирѡна
   • [с.]29
   • [с.]30
   • [с.]31
   • [с.]32
   • [с.]33
   • [с.]34
   • [с.]35
   • [с.]36
  • Месеца септемврїа въ 20 день, Житїе и страданїе Свѧтагѡ ВеликомՃченика Еѵстаѳїа
   • [с.]37
   • [с.]38
   • [с.]39
   • [с.]40
   • [с.]41
   • [с.]42
   • [с.]44
   • [с.]48
   • [с.]49
   • [с.]50
   • [с.]51
   • [с.]52
  • Месеца маїа въ 6 день, Житїе Свѧтагѡ праведнагѡ Їѡва Многострадетелнагѡ
   • [с.]53
   • [с.]54
   • [с.]55
   • [с.]56
   • [с.64]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац]
   • [Задна корица]