Current View
Citation link:
Title:
Комуникации в процеса на политиките (Изграждане на обществена съпричастност при стратегически публично-частни партньорства) : Автореферат / Андрей Валентинов Велчев ; Науч. консултант Александър Маринов ; Рец. Антоний Тодоров Тодоров, Татяна Трифонова Томова.; The role of communications in building public engagement in strategic public-private partnerships Andrey Valentonov Velchev
 
Creator:
Велчев, Андрей Валентинов; Velcev, Andrej Valentinov; Маринов, Александър Иванов науч. консултант; Тодоров, Антоний Тодоров рец.; Томова, Татяна Трифонова рец.
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за получаване на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. 05.11.02 "Политология (Публична администрация)" СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак. 2015; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Комуникация управление и организация.
 
*** *** ***
 
001:
001178320
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Велчев, Андрей Валентинов
 
245:
Комуникации в процеса на политиките (Изграждане на обществена съпричастност при стратегически публично-частни партньорства) :| Автореферат /| Андрей Валентинов Велчев ; Науч. консултант Александър Маринов ; Рец. Антоний Тодоров Тодоров, Татяна Трифонова Томова.
 
246:
The role of communications in building public engagement in strategic public-private partnerships| Andrey Valentonov Velchev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 707.6 KB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
26 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за получаване на образователна и науч. степен "доктор", науч. спец. 05.11.02 "Политология (Публична администрация)"| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак.| 2015
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Комуникация| управление и организация.
 
700:
Velcev, Andrej Valentinov| Маринов, Александър Иванов| науч. консултант| Тодоров, Антоний Тодоров| рец.| Томова, Татяна Трифонова| рец.