Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Георги Димитров и Клемент Готвалд на VІІ конгрес на Коминтерна.
 
Created:
25.07–20.08.1935
 
Spatial:
Москва, Русия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160210
 
IsFormatOf:
Г ІІ 649
 
Subject:
политик; комунистическо движение; конгрес; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov