Citation link:
Abstract:
Членове на комисия по контрол на възстановяването на железопътната линия ”Хасково-Мастанли (Момчилград).
 
Created:
1928
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670097
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 1188.
 
Subject:
железница; бедствие; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOearthquakechirpan