Current View
Citation link:
Title:
Проучване и управление на конфликта на китоподобните с рибарството в Българската акватория на Черно море : Автореферат / Зорница Андреева Захариева ; Науч. ръководител Венцеслав Делов.
 
Creator:
Захариева, Зорница Андреева; Делов, Венцислав Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3. Биол. науки (Зоология - зоология на гръбначните животни) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Зоология и антропология" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Рибовъдство Черно море.; Риболов Черно море.
 
*** *** ***
 
001:
001167224
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Захариева, Зорница Андреева
 
245:
Проучване и управление на конфликта на китоподобните с рибарството в Българската акватория на Черно море :| Автореферат /| Зорница Андреева Захариева ; Науч. ръководител Венцеслав Делов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.084 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
38 с. :| с табл., цв. диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3. Биол. науки (Зоология - зоология на гръбначните животни)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Зоология и антропология"| 2020
 
506:
Няма ограничения при използването
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Рибовъдство| Черно море.| Риболов| Черно море.
 
700:
Делов, Венцислав Георгиев| науч. ръководител