Citation link:
 • [Просты истины за душѫ-та и нейно-то спасеніе]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • Просты истины за душатѫ-тѫ и нейно-то спасеніе
   • [с. 1]
   • [с. 2]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с. 5]
   • [с. 6]
  • [Стихотворения]
   • Тѣсный пѫть
    • [с. 7]
   • Небе
    • [с. 8]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]