Citation link:
Abstract:
Руско-турска война. Д-р Яков Петкович главен лекар на източния отдел. Източен отдел е с център в гр. Варна.
 
Creator:
Франсоа Бауер
 
Created:
след 1878
 
Spatial:
Шумен, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Дирекция ”Военноисторически музеи” – Плевен
 
Identifier:
F13516949900080
 
IsFormatOf:
B-II-0290
 
Subject:
лекар; армейски офицер; Руско-турска война; 1870; EuropeanaPhotography; EUPHOTOrussoturkishwar