Citation link:
Abstract:
Борис III, цар на България. Борис III по време на обиколка из Северна България преди насрочването на изборите за народни представители за XXIII Обикновено народно събрание.
 
Created:
21-24.03.1931
 
Spatial:
с. Александрово, обл. Ловеч, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450682
 
Subject:
1930; цар; посещение; AthPlus