Citation link:
Abstract:
Ген. Атила Зафиров със семейството си.
 
Created:
1912
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Михайлови
 
RightsHolder:
Боян Пенков
 
Identifier:
F14370387450288
 
Subject:
генерал; портрет; AthPlus