Abstract:
Кириак Цанков е виден обществено-политически деец и революционер, след Освобождението заема различни дипломатически постове. Портрет на Кириак Цанков.
 
Creator:
Зипсер, К. Ф.
 
Spatial:
Букурещ, Румъния
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национална библиотека Св. Св Кирил и Методий
 
Identifier:
F13905565210000
 
IsFormatOf:
С 1142
 
Subject:
учител; обществен деец; политик; министър; дипломат; депутат; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople