Abstract:
Бежанци от с. Сарай.
 
Created:
1916
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450143
 
Subject:
война; бежанец; AthPlus