Abstract:
Марийка Цанева.
 
Created:
около 1932
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450442
 
Subject:
портрет; AthPlus