Citation link:
 • Кратко землеописаніе / отъ Теодора Т. Хрулева
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Забелѣзваніе
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Введеніе
   • [с. 5]
  • Матиматическо [землеописаніе]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • Физическо [землеописаніе]
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • Политическо [землеописаніе]
   • 1. За Европѫ
    • [с. 16]
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • Европейска Турція
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
   • 2. За Азія
    • [с.] 24
   • 3. За Африкѫ
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • 4. За Америкѫ
    • [с.] 27
   • 5. За Австралія
    • [с.] 28
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]