Current View
Citation link:
Title:
Саможертвата като прототип на ведическата ритуална система : Автореферат / Николай Валериев Янков ; Науч. ръководител Милена Братоева.; Self-sacrifice as prototype of the vedic ritual system Nikolay Valeriev Yankov
 
Creator:
Янков, Николай Валериев; Братоева, Милена Димитрова науч. ръководител; Jankov, Nikolaj Valeriev
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Coverage:
Индия култура история [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.1. Филология, науч. спец. "Индийска литература и култура" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Класически и нови филологии, Кат. "Класически изток" 2018; Библиогр. с. 38-39; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Индуизъм обреди история.; Смърт в религията история.
 
*** *** ***
 
001:
001150803
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Янков, Николай Валериев
 
245:
Саможертвата като прототип на ведическата ритуална система :| Автореферат /| Николай Валериев Янков ; Науч. ръководител Милена Братоева.
 
246:
Self-sacrifice as prototype of the vedic ritual system| Nikolay Valeriev Yankov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 292.5 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
39 с. ;| 21 см| компактдиск (1 бр.)
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.1. Филология, науч. спец. "Индийска литература и култура"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по Класически и нови филологии, Кат. "Класически изток"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 38-39
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Индуизъм| обреди| история.| Смърт| в религията| история.
 
651:
Индия| култура| история
 
700:
Братоева, Милена Димитрова| науч. ръководител| Jankov, Nikolaj Valeriev