Current View
Citation link:
Title:
Нови стратегии за лидерство и тяхното влияние върху комуникацията на служителите в организацията : Автореферат / Александра Голубович-Стоянович ; Науч. ръководители Снежана Илиева, Миряна Радович-Маркович
 
Creator:
Голубович-Стоянович, Александра М.; Илиева, Снежана Евлогиева науч. ръководител; Радович-Маркович, Миряна науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 3.2. "Психология", Докторска програма "Трудова, организационна и икономическа психология (Организационно поведение)" СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, трудова и педагогическа психология" 2017; Библиогр. с. 40; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Лидерство психологични проблеми.; Комуникация психологични проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001151792
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Голубович-Стоянович, Александра М.
 
245:
Нови стратегии за лидерство и тяхното влияние върху комуникацията на служителите в организацията :| Автореферат /| Александра Голубович-Стоянович ; Науч. ръководители Снежана Илиева, Миряна Радович-Маркович
 
260:
София,| 2017.
 
300:
40 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 663.6 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 3.2. "Психология", Докторска програма "Трудова, организационна и икономическа психология (Организационно поведение)"| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, трудова и педагогическа психология"| 2017
 
504:
Библиогр. с. 40
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Лидерство| психологични проблеми.| Комуникация| психологични проблеми.
 
700:
Илиева, Снежана Евлогиева| науч. ръководител| Радович-Маркович, Миряна| науч. ръководител