Current View
Citation link:
Title:
Интерактивни методи на обучение в екологичното образование и възпитание : (Биология и здравно образование - гимназиален етап) Автореферат. / Елка Димитрова Владимирова ; Науч. ръководител Здравка Благоева Костова.
 
Creator:
Владимирова, Елка Димитрова; Костова, Здравка Благоева науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по област на висше образование 1. Пед. науки, Проф. направление 1.3 Педагогика на обучението, Науч. спец. Методика на обучението по биология СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. Методика на обучението по биология 2012; Библиогр. с. 33-35; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Биология методика на преподаването.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Владимирова, Елка Димитрова
 
245:
Интерактивни методи на обучение в екологичното образование и възпитание :| (Биология и здравно образование - гимназиален етап)| Автореферат. /| Елка Димитрова Владимирова ; Науч. ръководител Здравка Благоева Костова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 826 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
38 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по област на висше образование 1. Пед. науки, Проф. направление 1.3 Педагогика на обучението, Науч. спец. Методика на обучението по биология| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. Методика на обучението по биология| 2012
 
504:
Библиогр. с. 33-35
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Биология| методика на преподаването.
 
700:
Костова, Здравка Благоева| науч. ръководител