Citation link:
Abstract:
Изглед от гр. троян от края на 19-ти век.
 
Created:
преди 1900
 
Spatial:
Троян, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Музей на занаяти и приложни изкуства - Троян
 
Identifier:
F13909023750130
 
IsFormatOf:
MNHZPI - 37
 
Subject:
градски пейзаж; река; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplaceslovech