Citation link:
Abstract:
Село Казанка. Ученици от 3 клас пред училището.
 
Created:
1933–1934
 
Spatial:
България, с. Казанка
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
архив Стойно Паунов Кушкиев
 
RightsHolder:
Стоян Стойчев
 
Identifier:
F14370387450081
 
Subject:
1930; учител; ученик; AthPlus