Abstract:
Йордан Мечкаров, Георги Белчев, Димитър Паскалев и Димитър Подвързачов.
 
Created:
1935
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670484
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1464К, оп. 1, а.е. 84.
 
Subject:
журналист; писател; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople