Citation link:
Abstract:
Офицери пред паметния знак при лагера на Допълнителния македонски полк край Скопие, Македония.
 
Created:
1916
 
Spatial:
Скопие
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция д-р Любен Попов
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450242
 
Subject:
армейски офицер; легер; паметник; война; AthPlus