Citation link:
Abstract:
Лубор Нидерле със съпругата си.
 
Created:
1935
 
Spatial:
Чехия
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690027
 
IsFormatOf:
№ 30558-6-1
 
Subject:
учен; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople