Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по журналистика и масова комуникация : Т. 21. / Ред. кол. Веселина Вълканова и др.; Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of journalism and mass communication; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de journalisme et de communication de masse
 
Creator:
Вълканова, Веселина Йорданова ред.; Константинова, Здравка Ангелова ред.; Попова, Снежана Борисова ред.; Кафтанджиев, Христо Николов ред.; Атанасов, Гриша Александров ред.
 
Date:
2015 [issued] 2015 [за 2014].
 
Description:
Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по журналистика и масова комуникация :| Т. 21. /| Ред. кол. Веселина Вълканова и др.
 
246:
Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of journalism and mass communication| Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de journalisme et de communication de masse
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2 MB)
 
260:
2015 [за 2014].
 
300:
245 с.
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
700:
Вълканова, Веселина Йорданова| ред.| Константинова, Здравка Ангелова| ред.| Попова, Снежана Борисова| ред.| Кафтанджиев, Христо Николов| ред.| Атанасов, Гриша Александров| ред.