Citation link:
Abstract:
Различни дейности, свързани с обработката на коприна.
 
Spatial:
Карнобат, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670204
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 2072К, оп. 1, а.е. 338.
 
Subject:
занаяти; ръчен труд; EuropeanaPhotography; EUPHOTOethnography