Current View
Citation link:
Title:
Възпитателни аспекти на арт-терапевтичната работа при деца със специални образователни потребности : Автореферат / Ваня Иванова Градинарова ; Науч. ръководител Нели Бояджиева.; Еducational aspects of art therapy in working with children with special needs Vanya Ivanova Gradinarova
 
Creator:
Градинарова, Ваня Иванова; Gradinarova, Vanja Ivanova; Бояджиева, Нели Илиева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Социална педагогика и социално дело" 2018; Библиогр. с. 55-57; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Изкуство и медицина.; Дефектология.; Психотерапия.
 
*** *** ***
 
001:
001141021
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Градинарова, Ваня Иванова
 
245:
Възпитателни аспекти на арт-терапевтичната работа при деца със специални образователни потребности :| Автореферат /| Ваня Иванова Градинарова ; Науч. ръководител Нели Бояджиева.
 
246:
Еducational aspects of art therapy in working with children with special needs| Vanya Ivanova Gradinarova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.329 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
57 с. :| с табл., цв. диагр., цв. снимки ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2 Педагогика (Теория на възпитанието)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Социална педагогика и социално дело"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 55-57
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Изкуство и медицина.| Дефектология.| Психотерапия.
 
700:
Gradinarova, Vanja Ivanova| Бояджиева, Нели Илиева| науч. ръководител