Current View
Citation link:
Authors:
Джагаров, Николай; Dzhagarov, Nikolay; Пенчев, Пенчо; Penchev, Pencho
 
Title:
Изследване на нетрадиционни режими на пускорегулираща апаратура за луминесцентни лампи
 
Other Titles:
Study of unconventional modes of operation of start - regulating apparatuses for luminescent lamps
 
Date of Issue:
1995
 
Is Part of:
Годишник на ТУ-София, 48(3), 1995, Електротехника, eнергетика : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 227-234
 
Publisher:
ТУ-София
 
Identifiers:
0374-342Х [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Subject:
луминисцентно осветление – управление – изследвания
 
Abstract:
Широко се внедрява високочестотна пуско-регулираща апаратура (ПРА) за луминисцентни лампи, осигуряваща по-добри качествени показатели като увеличено светлоотдаване, надеждна работа и други технико-икономически показатели. С повишаване на честотата процесите в лампите и ПРА се изменят значително, като особено значение придобиват нетрадиционните режими - пусков, авариен. Взаимното влияние на ПРА и газоразрядния източник; определящо оснонвите характеристики, е недостатъчно изучено, особено по отношение на нетрадиционните режими. В статията се разглежда резонансна ПРА за индивидуално захранване на луминисцентни лампи 20W, с работна честота 40W, с работна честота 16-40kHz.
 
Description:
Джагаров, Николай и др. Изследване на нетрадиционни режими на пускорегулираща апаратура за луминесцентни лампи / Николай Джагаров, Пенчо Пенчев. (Електротехника). // Годишник на ТУ-София, Том 48, 1995, № 3. Електротехника, eнергетика : Юбилейна научна сесия „50 години ТУ–София“ 11-12.10.1995 София, с. 227-234 : със сх., диагр. - Рез. на бълг. и англ. ез.; С библиогр.