Current View
Citation link:
Title:
Транскултурни аспекти при интегриране на деца със специални образователни потребности : Автореферат / Шерифе Арслан ; Науч. ръководител Емилия Евгениева.
 
Creator:
Арслан, Шерифе; Евгениева, Емилия Хинкова науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Спец. педагогика и логопедия" 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Деца в риск образование и просвета.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Арслан, Шерифе
 
245:
Транскултурни аспекти при интегриране на деца със специални образователни потребности :| Автореферат /| Шерифе Арслан ; Науч. ръководител Емилия Евгениева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 932 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
40 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Спец. педагогика и логопедия"| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Деца в риск| образование и просвета.
 
700:
Евгениева, Емилия Хинкова| науч. ръководител