Citation link:
Abstract:
Величко Добринов с приятели офицери.
 
Created:
1937
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400052
 
IsFormatOf:
№ 8670
 
Subject:
армейски офицер; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers