Abstract:
Петко Донов Лалов (първия от ляво надясно) с негови близки.
 
Created:
1925
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670855
 
IsFormatOf:
ДА София, ф. 1329, оп. 2, а.е. 23.
 
Subject:
социалистическо движение; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople