Current View
Citation link:
Title:
Системите за проследяване и анализ на научни цитирания като инструмент за оценка развитието на академичните изследвания : Автореферат / Росен Красимиров Стефанов ; Науч. ръководител Елица Лозанова-Белчева ; Рец. Оля Борисова Харизанова, Елена Асенова Янакиева.; Systems for tracking and analysis of scientific citations as a tool for evaluating the developme Rosen Krasimirov Stefanov
 
Creator:
Стефанов, Росен Красимиров; Лозанова-Белчева, Елица Иванова науч. ръководител; Харизанова, Оля Борисова рец.; Янакиева, Елена Асенова рец.; Stefanov, Rosen Krasimirov
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по проф. направление: 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Теория на науч. информ. - информ. обслужване) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, науч. информ. и култ. политика" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Научноизследователска работа.; Научна информация образование и просвета.
 
*** *** ***
 
001:
001175525
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стефанов, Росен Красимиров
 
245:
Системите за проследяване и анализ на научни цитирания като инструмент за оценка развитието на академичните изследвания :| Автореферат /| Росен Красимиров Стефанов ; Науч. ръководител Елица Лозанова-Белчева ; Рец. Оля Борисова Харизанова, Елена Асенова Янакиева.
 
246:
Systems for tracking and analysis of scientific citations as a tool for evaluating the developme| Rosen Krasimirov Stefanov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 581.3 KB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
40 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по проф. направление: 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Теория на науч. информ. - информ. обслужване)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Библиотекознание, науч. информ. и култ. политика"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Научноизследователска работа.| Научна информация| образование и просвета.
 
700:
Лозанова-Белчева, Елица Иванова| науч. ръководител| Харизанова, Оля Борисова| рец.| Янакиева, Елена Асенова| рец.| Stefanov, Rosen Krasimirov