Citation link:
Abstract:
Чавдар Мутафов (1889-1954) - архитект, писател, изкуствовед. Съпруг на Фани Попова-Мутафова. Чавдар Мутафов на фронта по време на Първата световна война.
 
Created:
1917 г.
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Фотоалбум на Чавдар Мутафов
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13996445420181
 
IsFormatOf:
Инв. № Сн. 2625/2002
 
Subject:
1910; писател; война; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld