Current View
Citation link:
Title:
Модели на идентификация в литературата : Отъждествяване на личността и разпознаване на тъждественост в рамките на художествената творба в китайски и български произведения от ХХ в : Автореферат / Христина Константинова Теодосиева ; Науч. ръководител Дарин Тенев ; Науч. консултант Веселин Карастойчев.
 
Creator:
Теодосиева, Христина Константинова; Тенев, Дарин Войнов науч. ръководител; Карастойчев, Веселин Георгиев науч. консултант
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по науч. спец.: 2.1. Филология - Теория на литературата СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по теория на литературата 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Българска литература история и критика 20 в.; Китайска литература история и критика 20 в.
 
*** *** ***
 
001:
001153611
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Теодосиева, Христина Константинова
 
245:
Модели на идентификация в литературата :| Отъждествяване на личността и разпознаване на тъждественост в рамките на художествената творба в китайски и български произведения от ХХ в : Автореферат /| Христина Константинова Теодосиева ; Науч. ръководител Дарин Тенев ; Науч. консултант Веселин Карастойчев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.113 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
[45] с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по науч. спец.: 2.1. Филология - Теория на литературата| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по теория на литературата| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Българска литература| история и критика| 20 в.| Китайска литература| история и критика| 20 в.
 
700:
Тенев, Дарин Войнов| науч. ръководител| Карастойчев, Веселин Георгиев| науч. консултант