Current View
Citation link:
Title:
Евристична и прогностична роля на теоремите в училищния курс по математика : Автореферат / Ирина Здравкова Вутова ; Науч. ръководител Иван Тонов.
 
Creator:
Вутова, Ирина Здравкова; Тонов, Иван Костадинов науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч. и образователна степен доктор, област на висше образование 1. Пед. науки, проф. направление 1.3 Педагогика на обучението по..., науч. спец.: Методика на обучението по математика СУ "Св. Климент Охридски, Фак. по математика и информатика, Кат. Обучение по математика и информатика 2014; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015]
 
Subject:
Евристика [информатика].; Хипотеза.; Аксиоми.; Математика методика на преподаването за средни общообразователни училища.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Вутова, Ирина Здравкова
 
245:
Евристична и прогностична роля на теоремите в училищния курс по математика :| Автореферат /| Ирина Здравкова Вутова ; Науч. ръководител Иван Тонов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 697 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
78 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на науч. и образователна степен доктор, област на висше образование 1. Пед. науки, проф. направление 1.3 Педагогика на обучението по..., науч. спец.: Методика на обучението по математика| СУ "Св. Климент Охридски, Фак. по математика и информатика, Кат. Обучение по математика и информатика| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015]
 
650:
Евристика [информатика].| Хипотеза.| Аксиоми.| Математика| методика на преподаването| за средни общообразователни училища.
 
700:
Тонов, Иван Костадинов| науч. ръководител