Current View
Citation link:
Title:
Врачански митрополит Паисий и Врачанска епархия (1930-1974) през прочита на архивни документи : Автореферат / Дилян Николаев Николчев.
 
Creator:
Николчев, Дилян Николаев; Паисий митрополит Врачански за него
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор на науките" СУ " Св. Климент Охридски", Богословски фак., Професионално направление 2.4. "Религия и теология" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Паисий митрополит Врачански 1888-1974; Духовници, български извори дейност история; Политически репресии извори. история България
 
*** *** ***
 
001:
001138006
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Николчев, Дилян Николаев
 
245:
Врачански митрополит Паисий и Врачанска епархия (1930-1974) през прочита на архивни документи :| Автореферат /| Дилян Николаев Николчев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 746.4 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
30 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор на науките"| СУ " Св. Климент Охридски", Богословски фак., Професионално направление 2.4. "Религия и теология"| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
600:
Паисий| митрополит Врачански| 1888-1974
 
650:
Духовници, български| извори| дейност| история| Политически репресии| извори.| история| България
 
700:
Паисий| митрополит Врачански| за него